آزمون پایانی تئوری موسیقی یک

مرحله 1 از 20

این آزمون بخش شفاهی ندارد. می‌توانید پس از کسب نمره قبولی در این آزمون، تا شروع آزمون بعد استراحت کنید.

اگر از نمره راضی نبودید، دوباره امتحان کنید.
نمرات قبولی در ۵ دقیقه اول ارزشمندتر هستند.
در صورت نیاز به راهنمایی به کلاس در زوم وارد شوید.

 

این آزمون برای تمرین در دسترس قرار گرفته‌است.