آزمون جامع شماره یک تئوری موسیقی (سطح یک تا پنج)

این آزمون شامل ۵۷ سوال است که با در نظر گرفتن صفحه‌ی اول که نام هنرجو می‌باشد، ۵۸ مرحله است. لطفاً در نظر داشته باشید که به دلیل زیاد بودن تعداد سوالات لازم است با صبر و حوصله برای گذراندن این آزمون وقت بگذراید.

آزمون تئوری پنج (+دوره)

مرحله 1 از 63