کلاس‌های آنلاین روابط والدین و مدرس را محدود می‌کنند. این فرم‌ها ابزاری برای حفظ ارتباط و هماهنگی والدین و مدرسین هستند. نظر مشورتی شما کمک مهمی برای ارزیابی بهتر و تصمیم‌گیری سازنده‌تر است. از اینکه این فرم را پر می‌کنید متشکریم.

از والدین محترمی که نظرسنجی شماره یک را پر کردند ممنونیم.

اعضای گام: گروه آموزگاران موسیقی

نظرسنجی شماره دو – مرداد ۹۹