برای رزرو نام فرزندتان در کلاس‌های موسیقی کودک «بهتاش داورپناه» فرم زیر را پر کنید. در هنگام شروع کلاس جدید در گروه سنی مربوط به فرزندتان، با شما تماس گرفته می‌شود تا هماهنگی‌های دیگر انجام شود.

"(ضروری)" indicates required fields

لطفاً از حروف فارسی استفاده کنید.
تاریخ تولد هنرجو(ضروری)
تاریخ تولد هنرجو برای تقسیم‌بندی سنی کلاس‌ها الزامی‌ست.
برای تماس و اطلاع رسانی از این شماره‌تلفن استفاده خواهد شد.
شهر(ضروری)
کلاس‌های هنرجویان خارج از ایران به صورت آنلاین و در پلتفرم زوم برگذار می‌شود.
در صورت لزوم توضیح دهید. برای مثال در صورتی که با معرفی هنرجویان سابق با ما آشنا شده‌اید، ذکر نام هنرجو به ما کمک می‌کند.