گام چیست؟

گام مخفف «گروه آموزگاران موسیقی‌» است. این گروه به تدریس موسیقی در آموزشگاه‌های تهران و کرج می‌پردازد. محدوده فعالیت گام شامل تدریس، مطالعه در زمینه رویکردها و شیوه‌های آموزش موسیقی و محتوای آموزشی است. «گروه آموزگاران موسیقی» جز موارد یاد شده، برنامه دیگری را در دستور کار ندارد.

۰۲۱۲۸۴۲۶۱۲۳ - شماره تلفن گام

اعضای گام: گروه آموزگاران موسیقی

گام : گروه آموزگاران موسیقی - بهتاش داورپناه

بهتاش داورپناه

آهنگساز
و معلم موسیقی

گام : گروه آموزگاران موسیقی - مهسا آذربهرام

مهسا آذربهرام

معلم موسیقی کودک،‌ نوازنده ابوا

گام : گروه آموزگاران موسیقی - شبنم جعفری راد

شبنم جعفری‌راد

معلم موسیقی،
نوازنده ویلن‌سل

گلریز نفر

روانشناس،
موسیقی‌درمان‌گر


موسسات همکار

لوگوی کر کودک کاموا
آموزشگاه موسیقی زریاب کرج
لوگوی آموزشگاه موسیقی پریچهر - پریچهر خواجه
موسسه فرهنگی آموزشی پیام